Flamingo Hải Tiến - Thanh Hóa

Khóa đại lễ tại Flamingo Đại Lải Resort 2017

Khóa Đại Lễ:" Nhượng ánh trừ tai, cầu an phúc lộc thọ"
khoa dai le 2017 tai flamingo dai lai resort